Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: αποστομήθκα

αποστομήθκα

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

έπεσα

Επεξήγηση

έπεσα