Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: γκαγκαρέτσα

γκαγκαρέτσα

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Επεξήγηση

σκατά κατσίκας