Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: κάκου

κάκου

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

η θεία