Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: Ταψίαρχος

Ταψίαρχος

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Μάγειρας

Επεξήγηση

Ειρωνικά για το φαντάρο που αναλαμβάνει το μαγείρεμα. Από το Άρχοντας των ταψιών ή από το Ταψί και το Ταξίαρχος .