Διάλεκτος: Φανταρίστικα

Φανταρίστικα

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται:

Σχόλια: Η διάλεκτος των φαντάρων