Διάλεκτος: Φανταρίστικα

Φανταρίστικα

Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα

Τόπος που μιλείται:

Σχόλια: Η διάλεκτος των φαντάρων