Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: Λέουρας

Λέουρας

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Παλιός

Επεξήγηση

Φαντάρος που βρίσκεται σε μια μονάδα περισσότερο καιρό από τους περισσότερους συναδέλφους του. Π.χ. άσε το λέουρα να φιδιάσει και χώσε κανένα νέο