Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: τι φκιάνς;

τι φκιάνς;

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

τι κάνεις;

Επεξήγηση

...