Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: αρχήνισα

αρχήνισα

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

άρχησα

Επεξήγηση

.....