Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: αγκώνας

αγκώνας

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Μονάδα μέτρησης μήκους, ίση με το μήκος ολόκληρου του χεριού.