Διάλεκτος: τσιγγάνικα - Λέξη: τζουρέλα κατέ

τζουρέλα κατέ

Διάλεκτος: τσιγγάνικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα

Επεξήγηση

πολύ κλέψιμο