Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τρία είκουσι τσι ντέκα

τρία είκουσι τσι ντέκα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

εβδομήντα