Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τρία είκουσι

τρία είκουσι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

εξήντα