Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: σκούζω

σκούζω

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

ορύωμαι