Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: σκόπ

σκόπ

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

ξηλο-βέργα