Διάλεκτος: Τρικαλνά-χουριάτκα - Λέξη: χούιαξα

χούιαξα

Διάλεκτος: Τρικαλνά-χουριάτκα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Τρίκαλα ,Καρδίτσα, Καλαμπακα,

Επεξήγηση

φώναξα