Διάλεκτος: Τρικαλνά-χουριάτκα

Τρικαλνά-χουριάτκα

Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία

Τόπος που μιλείται: Τρίκαλα ,Καρδίτσα, Καλαμπακα,

Σχόλια: Τα καταλαβαίνουν και στις Σέρρες και στην Κατερίνη αλλα και στην Τρίπολη αρκετοί...

Λέξεις

Κ

Μ

Ξ