Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: κλάντζαρους

κλάντζαρους

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κάνθαρος

Επεξήγηση

Πλυθ. κλαντζάροι.