Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: όξινου ντου γάλα

όξινου ντου γάλα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

γιαούρτι