Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: βούτ`ρου

βούτ`ρου

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

βούτυρο