Διάλεκτος: Καραγκούνικα - Λέξη: μαλαστούφα

μαλαστούφα

Διάλεκτος: Καραγκούνικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

σφουγγαρίστρα