Διάλεκτος: αργκώ - Λέξη: τα συρμπούκια

τα συρμπούκια

Διάλεκτος: αργκώ / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Στην πιάτσα

Επεξήγηση

απο το surbooking, υπερπλήρωση αεροπλάνου ή και λεωφορείου