Διάλεκτος: Γκαγκαβούζικα - Λέξη: Ρεντρούμης

Ρεντρούμης

Διάλεκτος: Γκαγκαβούζικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Θράκη

Επεξήγηση

ενοικιαστής τουριστικών καταλυμάτων