Διάλεκτος: Γκαγκαβούζικα

Γκαγκαβούζικα

Ευρύτερη περιοχή: Θράκη

Τόπος που μιλείται: Θράκη

Σχόλια: Μιλούνταν από τουρκόφωνους πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα την περιοχή που όριζε το τρίγωνο Ανδριανούπολη, 40 Εκκλησιές, Μακρά Γέφυρα.