Διάλεκτος: Ροδίτικα - Λέξη: Συνομαέβjω

Συνομαέβjω

Διάλεκτος: Ροδίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Ρόδος

Μετάφραση

συμαζεύω

Επεξήγηση

Μαζεύω