Διάλεκτος: Ροδίτικα

Ροδίτικα

Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου

Τόπος που μιλείται: Ρόδος