Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: μαφτίζου

μαφτίζου

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

βαφτίσω

Επεξήγηση

αόρ. μάφτιζα, παρ. μάφτσα