Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: παχτσά

παχτσά

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κήπος

Επεξήγηση

μπαχτσές