Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γκιοπρέ

γκιοπρέ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

αβάπτιστο

Επεξήγηση

(τουρκ. korpe, ανώριμο)