Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: κουρουκλιέμαι

κουρουκλιέμαι

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

κυλιέμαι

Επεξήγηση

Κυλιέμαι κάτω. Υπάρχει δε και σε χρόνο Αόριστο, κουρουλίσκα!