Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: απστωμήθκα

απστωμήθκα

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

έπεσα

Επεξήγηση

Απστωμήθκα σ`ακάτ (έπεσα κάτω)

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Δρομούσε ξαργού κι απστωμήθκε στ`ρούγα

Έτρεχε επίτηδες κι έπεσε στην αυλή