Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: αδραγάτς

αδραγάτς

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Επεξήγηση

αγροφύλακας