Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: αφλαδούδα

αφλαδούδα

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Επεξήγηση

σημειωματάριο, η το βιβλιαράκι των εγκωμίων της Μεγ. Βδομάδας