Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: η Παπαδούδα

η Παπαδούδα

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Επεξήγηση

σουγιαδάκι