Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: Αρούρης

Αρούρης

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Αρουραίος (το τρωκτικό)

Επεξήγηση

Για νέους φαντάρους