Διάλεκτος: τσιγγάνικα - Λέξη: Τουλή

Τουλή

Διάλεκτος: τσιγγάνικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: απο τσιγγάνους σε όλη την ελλάδα

Μετάφραση

Χοντρή (γυναίκα)