Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: δώσι τα δέοντα στου σπίτι σ

δώσι τα δέοντα στου σπίτι σ

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

δώσε τους χαιρετισμούς μου