Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τσιγώρι

τσιγώρι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

αγριοράδικο

Επεξήγηση

και τσιχώρι