Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τσιχώρι

τσιχώρι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

αγριοράδικο

Επεξήγηση

και τσιγώρι