Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τσέτελε

τσέτελε

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Μύκων ο υπνοφόρος, η παπαρούνα από την οποία βγαίνει το όπιο.