Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: γιανούς

γιανούς

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

ύαινα