Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: ντιγκιλχόπ

ντιγκιλχόπ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

αρουραίος

Επεξήγηση

Λέγεται και τζιγκιλχόπ. Η λέξη είναι μάλλον ονοματοποιημένη.