Διάλεκτος: Ροδίτικα - Λέξη: χλωρός

χλωρός

Διάλεκτος: Ροδίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Ρόδος

Επεξήγηση

ηλίθιος