Διάλεκτος: Ροδίτικα - Λέξη: ζένει

ζένει

Διάλεκτος: Ροδίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Ρόδος

Επεξήγηση

βρωμάει