Διάλεκτος: Ροδίτικα - Λέξη: καράβολας

καράβολας

Διάλεκτος: Ροδίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Ρόδος

Επεξήγηση

σαλιγκάρι