Διάλεκτος: Ροδίτικα - Λέξη: κούνες

κούνες

Διάλεκτος: Ροδίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Ρόδος

Επεξήγηση

σπόρια - κουκούτσια