Διάλεκτος: Σαμοθρακίτικα - Λέξη: Ανιπλιεμει

Ανιπλιεμει

Διάλεκτος: Σαμοθρακίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Απειλω