Διάλεκτος: Πεντακορφιοτικα - Λέξη: ξεσγαλίστκα

ξεσγαλίστκα

Διάλεκτος: Πεντακορφιοτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Αγρινιο

Μετάφραση

γρατζουνιστηκα