Διάλεκτος: Πεντακορφιοτικα

Πεντακορφιοτικα

Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα

Τόπος που μιλείται: Αγρινιο