Διάλεκτος: Πεντακορφιοτικα

Πεντακορφιοτικα

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: Αγρινιο