Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: τζάτζαλα μάτζαλα

τζάτζαλα μάτζαλα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

άνω κάτω

Επεξήγηση

μάλωσαν τα σκυλιά στο μπαξέ και τα `καναν όλα τζάτζαλα μάτζαλα