Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπουραζάνι

μπουραζάνι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

καταιγίδα

Επεξήγηση

έρχεται μπουραζάνι